ความมีวินัยของนักกีฬาสามารถเพิ่มศักยภาพให้ทีมได้

royal onlineบางคนอาจจะคิดว่านักกีฬาสามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้เสมอทั้งในทีมและส่วนตัว แต่นี่เป็นคำตอบที่ผิด เพราะการเล่นกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมนั้นย่อมมีโค๊ชหรือทีมงานในการความคุมความประพฤติของนักกีฬาเพื่อให้อยู่ในระเบียบวินัย เพื่อที่จะให้สามารถทำงานได้ตามแผนหรือเป้าหมาที่วางเอาไว้

          ผู้เล่นหลาย ๆ คนมีวินัยในการเล่นสูงจะทำให้ทีมมีความเป็นมืออาชีพสูงขึ้นตามมาด้วย สิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เล่นมีวินัยในการเล่นมากขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ฝึกสอนที่จะสร้างให้ผู้เล่นนั้นมีวินัยมากขึ้น การสร้างที่พูดถึงนั้นยังสร้างในรูปแบบของ การควบคุมอารมณ์ในการเล่น ความประพฤติต่าง ๆ ทั้งในและนอกสนาม การอยู่ร่วมกันเป็นทีมหรือทีมเวิร์ก การมีน้ำใจนักกีฬา  และมารยาทในการพูดคุย เคารพอยู่อื่นทั้งในและนอกสนาม

          หากการมีวินัยของนักกีฬาทุกคนในทีมถูกสร้างขึ้นมาได้จะทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งและน่าดูมากขึ้น บางครั้งหากมีการปะทะที่มีความรุนแรง หรือมีการยั่ยุจากคู่แข่ง ก็สามารถทำให้นักกีฬาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีและจะไม่ทำให้ทีมเสียเปรียบอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *